UE Informacje

Proces.io jest elementem projektu „Stworzenie internetowej platformy cyfrowej zarządzania w mikro i małej firmie” w ramach działania POIG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Beneficjentem projektu jest Softgem sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

Instytucja Zarządzająca (www.mrr.gov.pl),

Instytucji Pośrednicząca (www.parp.gov.pl),

Strona poświęcona działaniu (www.web.gov.pl).